TERAPEUTICKÁ PORADNA PRO DOSPĚLÉ A DĚTI

PSYCHOLOG PLZEŇ je terapeutickou poradnou, kde najdete odbornou pomoc pro děti, dospívající a dospělé.

Může se na nás obrátit každý, kdo hledá pomoc při řešení náročných životních situací.

PSYCHOLOG PLZEŇ nabízí:

  • individuální terapii - terapeut a klient
  • párovou terapii - terapeut a pár (nejčastěji partneři či manželé)
  • rodinnou terapii - terapeuta navštíví více členů rodiny naráz
  • terapii hrou - terapeuta navštěvuje dítě
  • relaxace - nácvik relaxačních metod
  • koučing
  • asistovaný kontakt a asistované předávání
  • lektorskou a přednáškovou činnost

Můžete se podívat na stránku NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÉ PROBLÉMY. Možná zjistíte, že i mnoho dalších lidí řeší podobné životní potíže, jako právě Vy, že tedy nejste sám či sama.

Vážení kolegové. V případě zájmu o práci v našem týmu se prosím podívejte na stránku spolupráce.

Dále v rámci spřátelené společnosti Gestalt s.r.o. nabízíme terapeutický výcvik budoucích psychoterapeutů. Další běh výcviku bude zahájen pravděpodobně od podzimu 2021. Nabízíme v něm komplexní vzdělání, výuku nejen teorie, ale i sebezkušenost v psychoterapii, nácvik běžných terapeutických dovedností i supervize. Program kurzu splňuje české i mezinárodní standardy. Jeho lektory jsou čeští i zahraniční instruktoři. Odborným garantem výcviku Gestalt Studia je MUDr. Jan Roubal.