Jak probíhá psychoterapie

Terapeutický vztah

V terapeutickém vztahu mezi klientem a psychologem je důležité budování vzájemné důvěry. Terapeutická setkání se tak mohou pro klienta stát místem s dostatečnou podporou, někdy tomuto nastavení říkáme pracovní aliance. V takovém bezpečném prostředí může klient za pomoci doprovodu psychologa rozklíčovat svoji životní situaci, ve které se nachází. Čím přehlednější a jasnější se problém nebo životní situace pro klienta stává, tím více se otevírají možnosti vedoucí k vyřešení situace. Není v psychologově moci, aby vyřešil problémy za svého klienta, může ho však za pomocí vzájemného dialogu a vhodných otázek podpořit, posunout, nabídnout mu nové pohledy, aby klient nakonec sám překonal překážky, se kterými si nevěděl rady.

Podpora uvědomění - "Vím, co chci!"

V terapii je důležité podporovat klientovo uvědomění, aby klient co nejlépe dokázal vystihnout a pojmenovat, co ve svém životě potřebuje. Je li tato potřeba dosažitelná, co může ve svém životě k jejímu dosažení udělat. V opačném případě klient za pomocí psychologa hledá způsob, jak se se situací vyrovnat. Psycholog neurčuje, co je správně a co špatně, je spíše klientovým průvodcem, aby klient mohl v životě dělat to, co opravdu chce.

Pomůže psychoterapie každému?

Často se setkáváme s otázkou, zda terapie klientovi opravdu pomůže. Odpověď nikdy není dopředu známa. Někdy se stane, že klient zažívá v životě nespokojenost či bezradnost, přijde k psychologovi pro radu, a ať se psycholog zachová jakkoliv, klientovi to prostě v jeho životním problému nepomůže. Většinou se tak stává, když klient přichází s nereálnými požadavky na terapeuta a očekává „zázračnou radu“. Naštěstí jsou to spíše ojedinělé případy. Obecně lze říci, že psychoterapie pomáhá hlavně těm, kteří jsou motivovaní aktivně se podílet na na své životní změně.

Délka terapie

Často se klienti ptají, jak dlouho terapie vlastně probíhá. Skutečnost je velmi individuální.

Někdy klientovi stačí jedno, dvě či tři sezení, aby se v současné situaci, kterou prožívá, lépe zorientoval. Už to může člověku pomoci, aby našel směr, jak se situací naložit již bez další podpory psychologa. Tento typ práce bychom nejčastěji mohli nazvat psychologickým poradenstvím.

Častěji se však stává, že v průběhu několika setkání se postupně klientovi otevírají oči, zažívá plný potenciál systematické psychoterapie a pracuje s tématy, která přesahují původní „zakázku“. Hledá postupné kroky, jak měnit svůj život podle svých potřeb a přání. Systematická terapie může tedy probíhat měsíce i roky. Důležité je, že hlavní slovo v rozhodování ohledně délky terapie má klient sám. V terapii klient pokračuje pouze, když v této práci vidí smysl, když vidí, že mu terapie pomáhá.