Náš terapeutický tým

Martin Štolfa

poradce-terapeut

Vystudoval jsem vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuji péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jsem jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje jsem získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval jsem řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se

Martin Štolfa - ZnamyLekar.cz

rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Nabízím individuální, párové i rodinné poradenství, krátkodobé i systematické dlouhodobé psychoterapeutické poradenství.

 

Eleonora Dlubal

Jsem frekventantka akreditovaného psychoterapeutického výcviku v postmoderně, kandidátka ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a nabízím individuální poradenství v obtížných životních situacích. Vystudovala jsem Západočeskou univerzitu v Plzni v oboru český jazyk a psychologie pro střední školy a Pražskou vysokou školu psychosociálních studií v oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii.

V terapii se snažím být pro klienta průvodcem a pomocníkem při hledání cesty a způsobu řešení těžké životní situace. Společně s klientem pracujeme na rozšíření nových možností v jeho osobním životě.

Terapii provádím v českém, ruském a anglickém jazyce.

Я провожу терапию на чешском, русском и английском языках.

I provide individual therapy for adults in Czech, English and Russian languages.

 

Barbara Bémová

Absolvovala jsem studium Arteterapie v Ateliéru Arteterapie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Před začátkem studia započala má práce v detašovaném oddělení diagnostického ústavu s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí.

Zde jsem získala šestiletou praxi práce s mladistvými zahrnující terapeutický i výchovný rámec.

V roce 2020 jsem navázala prací v neziskové organizaci v terénním programu se zaměřením na adolescenty a mladé dospělé ze sociálně vyloučeného prostředí.

Od roku 2018 dále působím jako mentor arteterepie na teambuildingových akcích pod záštitou MTconsluting. Od roku 2020 se podílím na terapeutických sezeních pro mladistvé s psychickými potížemi. Baví mě být průvodcem na cestě změny.

Ve své práci zacházím s rozmanitými výtvarnými prostředky a věnuji se také práci s terapeutickým pískovištěm (metoda Sandtray).

Kreativitu vnímám jako prostor pro sebereflexi. Současně nám nabízí transparentní most, který nám může přinést mnohdy více, než je možné se dozvědět rozhovorem.

 

Josef Vlk

Každou vteřinou našeho života rozhodujeme o té další. Ty minulé nás dovedli sem, ty budoucí nás povedou dále. Kam to tedy bude?

Psychoterapii, psychologickému poradenství a mentoringu se profesně věnuji od roku 1998. V osobním životě jsem přes nelehké situace a kolize vztahů dospěl k osobnímu štěstí, spokojenosti a harmonickému partnerskému soužití.

S touhou pomáhat dávám k dispozici vrozené schopnosti, získané dovednosti a životní zkušenosti. Svoji práci beru jako poslání.

Profesně mě nejvíce zajímá jedna z nejtěžších disciplín života - mezilidské vztahy. Věnuji se psychoterapeutickému poradenství v partnerském soužití, předrozvodovému poradenství a mentoruji rozvádějící se páry s cílem nejmenších možných dopadů tohoto rozhodnutí.

V individuálním pojetí mého poslání pomáhám se zvládáním složitých životních situací, osobní motivací ve všech oblastech života a osobnostním rozvojem. Věnuji se sportovní psychologii mladých sportovců.

Žít šťastný a plnohodnotný život není složité. Stačí jen s touhou a vírou vykročit tím správným směrem… Bude mi ctí vám v tom pomoci.