Náš terapeutický tým

Martin Štolfa

poradce-terapeut

Vystudoval jsem vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuji péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jsem jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje jsem získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval jsem řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se

Martin Štolfa - ZnamyLekar.cz

rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Nabízím individuální, párové i rodinné poradenství, krátkodobé i systematické dlouhodobé psychoterapeutické poradenství.

 

Eleonora Dlubal

Jsem frekventantka akreditovaného psychoterapeutického výcviku v postmoderně, kandidátka ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a nabízím individuální poradenství v obtížných životních situacích. Vystudovala jsem Západočeskou univerzitu v Plzni v oboru český jazyk a psychologie pro střední školy a Pražskou vysokou školu psychosociálních studií v oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii.

V terapii se snažím být pro klienta průvodcem a pomocníkem při hledání cesty a způsobu řešení těžké životní situace. Společně s klientem pracujeme na rozšíření nových možností v jeho osobním životě.

Terapii provádím v českém, ruském a anglickém jazyce.

Я провожу терапию на чешском, русском и английском языках.

I provide individual therapy for adults in Czech, English and Russian languages.

 

Barbara Bémová

Absolvovala jsem studium Arteterapie v Ateliéru Arteterapie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Před začátkem studia započala má práce v detašovaném oddělení diagnostického ústavu s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí.

Zde jsem získala šestiletou praxi práce s mladistvými zahrnující terapeutický i výchovný rámec.

V roce 2020 jsem navázala prací v neziskové organizaci v terénním programu se zaměřením na adolescenty a mladé dospělé ze sociálně vyloučeného prostředí.

Od roku 2018 dále působím jako mentor arteterepie na teambuildingových akcích pod záštitou MTconsluting. Od roku 2020 se podílím na terapeutických sezeních pro mladistvé s psychickými potížemi. Baví mě být průvodcem na cestě změny.

Ve své práci zacházím s rozmanitými výtvarnými prostředky a věnuji se také práci s terapeutickým pískovištěm (metoda Sandtray).

Kreativitu vnímám jako prostor pro sebereflexi. Současně nám nabízí transparentní most, který nám může přinést mnohdy více, než je možné se dozvědět rozhovorem.

 

Josef Vlk

poradce-terapeut

Každou vteřinou našeho života rozhodujeme o té další. Ty minulé nás dovedli sem, ty budoucí nás povedou dále. Kam to tedy bude?

Psychoterapii, psychologickému poradenství a mentoringu se věnuji od roku 1998. V osobním životě jsem přes nelehké situace a kolize vztahů dospěl k osobnímu štěstí, spokojenosti a harmonickému partnerskému soužití.

S touhou pomáhat dávám k dispozici vrozené schopnosti, získané znalosti, dovednosti a životní zkušenosti. Svoji práci beru jako poslání.

Profesně mě nejvíce zajímá jedna z nejtěžších disciplín života - mezilidské vztahy. Věnuji se psychoterapeutickému poradenství v partnerském soužití, předrozvodovému poradenství a mentoruji rozvádějící se páry s cílem nejmenších možných dopadů tohoto rozhodnutí, zejména na potomky znesvářených.

V individuálním pojetí mého poslání pomáhám se zvládáním složitých životních situací, osobní motivací ve všech oblastech života a osobnostním rozvojem. Sportovcům poskytuji služby v oblasti sportovní psychologie.

Žít šťastný a plnohodnotný život není složité. Stačí jen s touhou a vírou vykročit tím správným směrem… Bude mi ctí vám v tom pomoci.

 

Absolvované studium: Vědecké práce C.G.JUNG - 1998 až 2006, Sigmund FREUD - 1998 až doposud, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - vybraná témata 2013 až 2017, Katolická teologická fakulta - vybraná témata 2015 až 2019, Systematika - 2014 až 2018, Kvantová mechanika - 2018 až 2021.