Náš terapeutický tým

Martin Štolfa

poradce-terapeut

Vystudoval jsem vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuji péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jsem jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje jsem získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval jsem řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se

Martin Štolfa - ZnamyLekar.cz

rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Nabízím individuální, párové i rodinné poradenství, krátkodobé i systematické dlouhodobé psychoterapeutické poradenství.

 

Iveta Hrotková

koučink, vzdělávací semináře, rozvojová terapie pro ženy

Od roku 2011 se věnuji výsledkově orientovanému koučování. V letech 2014 až 2016 jsem absolvovala 3 roky v psychoterapeutickém výcviku Life Dynamic, který propojoval principy z gestalt terapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně-emoční psychoterapie, pozitivní psychologie, terapie realitou, NLP a zenbuddhismu.
Od roku 2017 jsem členkou ČATA a studentkou Transakční analýzy.

Raději než koučkou a terapeutkou se nazývám lektorkou a průvodkyní osobním rozvojem. Nestanovuji diagnózy ani neposkytuji rady či okamžitá řešení. Svým klientům a klientkám pomáhám zmapovat a pochopit aktuální situaci a objevit dosud opomíjené možnosti a cesty. Práce zaměřená na uvědomování si vlastního vnímání, prožívání a jednání umožňuje nahlédnout doposud neuvědomované navyklé vzorce, více se řídit vlastní svobodnou volbou a přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost.

Využívám proto to osvědčené postupy z oblasti koučování, imaginace, KBT, Gestalt terapie a nově také Transakční analýzy. U žen se navíc zaměřuji na rozvojovou terapie, která se dotýká celkové osobnosti člověka, nejen aktuálního problému.
Jako lektorka se věnuji vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, emocí či time-managementu.

Více o terapii, koučování a seminářích.

 

Josef Vlk

Každou vteřinou našeho života rozhodujeme o té další. Ty minulé nás dovedli sem, ty budoucí nás povedou dále. Kam to tedy bude?

Psychoterapii, psychologickému poradenství a mentoringu se profesně věnuji od roku 1998. V osobním životě jsem přes nelehké situace a kolize vztahů dospěl k osobnímu štěstí, spokojenosti a harmonickému partnerskému soužití.

S touhou pomáhat dávám k dispozici vrozené schopnosti, získané dovednosti a životní zkušenosti. Svoji práci beru jako poslání.

Profesně mě nejvíce zajímá jedna z nejtěžších disciplín života - mezilidské vztahy. Věnuji se psychoterapeutickému poradenství v partnerském soužití, předrozvodovému poradenství a mentoruji rozvádějící se páry s cílem nejmenších možných dopadů tohoto rozhodnutí.

V individuálním pojetí mého poslání pomáhám se zvládáním složitých životních situací, osobní motivací ve všech oblastech života a osobnostním rozvojem. Věnuji se sportovní psychologii mladých sportovců.

Žít šťastný a plnohodnotný život není složité. Stačí jen s touhou a vírou vykročit tím správným směrem… Bude mi ctí vám v tom pomoci.