Náš terapeutický tým

Martin Štolfa

poradce-terapeut

Vystudoval jsem vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuji péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jsem jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje jsem získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval jsem řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se

Martin Štolfa - ZnamyLekar.cz

rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Nabízím individuální, párové i rodinné poradenství, krátkodobé i systematické dlouhodobé psychoterapeutické poradenství.

 

Barbara Bémová

Absolvovala jsem studium Arteterapie v Ateliéru Arteterapie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Před začátkem studia započala má práce v detašovaném oddělení diagnostického ústavu s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí.

Zde jsem získala šestiletou praxi práce s mladistvými zahrnující terapeutický i výchovný rámec.

V roce 2020 jsem navázala prací v neziskové organizaci v terénním programu se zaměřením na adolescenty a mladé dospělé ze sociálně vyloučeného prostředí.

Od roku 2018 dále působím jako mentor arteterepie na teambuildingových akcích pod záštitou MTconsluting. Od roku 2020 se podílím na terapeutických sezeních pro mladistvé s psychickými potížemi. Baví mě být průvodcem na cestě změny.

Ve své práci zacházím s rozmanitými výtvarnými prostředky a věnuji se také práci s terapeutickým pískovištěm (metoda Sandtray).

Kreativitu vnímám jako prostor pro sebereflexi. Současně nám nabízí transparentní most, který nám může přinést mnohdy více, než je možné se dozvědět rozhovorem.

 

Iveta Hrotková DO ODVOLÁNÍ NEPŘIJÍMÁ DALŠÍ KLIENTY

koučink, vzdělávací semináře, rozvojová terapie pro ženy

Od roku 2011 se věnuji výsledkově orientovanému koučování. V letech 2014 až 2016 jsem absolvovala 3 roky v psychoterapeutickém výcviku Life Dynamic, který propojoval principy z gestalt terapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně-emoční psychoterapie, pozitivní psychologie, terapie realitou, NLP a zenbuddhismu.
Od roku 2017 jsem členkou ČATA a studentkou Transakční analýzy.

Raději než koučkou a terapeutkou se nazývám lektorkou a průvodkyní osobním rozvojem. Nestanovuji diagnózy ani neposkytuji rady či okamžitá řešení. Svým klientům a klientkám pomáhám zmapovat a pochopit aktuální situaci a objevit dosud opomíjené možnosti a cesty. Práce zaměřená na uvědomování si vlastního vnímání, prožívání a jednání umožňuje nahlédnout doposud neuvědomované navyklé vzorce, více se řídit vlastní svobodnou volbou a přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost.

Využívám proto to osvědčené postupy z oblasti koučování, imaginace, KBT, Gestalt terapie a nově také Transakční analýzy. U žen se navíc zaměřuji na rozvojovou terapie, která se dotýká celkové osobnosti člověka, nejen aktuálního problému.
Jako lektorka se věnuji vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, emocí či time-managementu.

Více o terapii, koučování a seminářích.

 

Josef Vlk

Každou vteřinou našeho života rozhodujeme o té další. Ty minulé nás dovedli sem, ty budoucí nás povedou dále. Kam to tedy bude?

Psychoterapii, psychologickému poradenství a mentoringu se profesně věnuji od roku 1998. V osobním životě jsem přes nelehké situace a kolize vztahů dospěl k osobnímu štěstí, spokojenosti a harmonickému partnerskému soužití.

S touhou pomáhat dávám k dispozici vrozené schopnosti, získané dovednosti a životní zkušenosti. Svoji práci beru jako poslání.

Profesně mě nejvíce zajímá jedna z nejtěžších disciplín života - mezilidské vztahy. Věnuji se psychoterapeutickému poradenství v partnerském soužití, předrozvodovému poradenství a mentoruji rozvádějící se páry s cílem nejmenších možných dopadů tohoto rozhodnutí.

V individuálním pojetí mého poslání pomáhám se zvládáním složitých životních situací, osobní motivací ve všech oblastech života a osobnostním rozvojem. Věnuji se sportovní psychologii mladých sportovců.

Žít šťastný a plnohodnotný život není složité. Stačí jen s touhou a vírou vykročit tím správným směrem… Bude mi ctí vám v tom pomoci.