Náš terapeutický tým

Martin Štolfa

poradce-terapeut

Vystudoval jsem vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuji péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jsem jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje jsem získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval jsem řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se

Martin Štolfa - ZnamyLekar.cz

rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Nabízím individuální, párové i rodinné poradenství, krátkodobé i systematické dlouhodobé psychoterapeutické poradenství.

 

Mgr. Júlia Preclíková

terapeutka pro děti a dospívající

Vystudovala jsem psychologii a sociální práci na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě jsem získala certifikát z Psychologie prevence rizikového chování dětí na ZŠ a SŠ.

Absolvovala jsem terapeutický výcvik v Nedirektivní terapii hrou pod PCA Institutem, která se zaměřuje na pomoc při zvládání náročných životních situací (doma, ve škole, při rozvodu rodičů, ve vztazích s jinými dětmi, při prožívání ztráty, apod.) nebo při problémech s chováním. Terapie hrou je pro děti to samé, jako pro dospělé poradenství. Umožňuje dětem vyjadřovat se skrze jejich přirozený způsob komunikace - hru. Pokud děti mohou projevit své pocity v bezpečném prostředí za doprovodu terapeuta, začnou se cítit lépe. Některé děti potřebují v určitých situacích více pomoci než jiné děti. Pokud jste znepokojeni chováním vašeho dítěte nebo si všímáte, že jsou pro něj některé situace náročné, je terapie hrou doporučený způsob pomoci.

V rámci své profese se dále věnuji především poradenství, přímé práci s dětmi a jejich rodinami. Zaměřuji se na náhradní rodinnou péči a na práci s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do rodiny náhradní.

Více o terapii pro děti.

 

Iveta Hrotková

koučink, vzdělávací semináře, rozvojová terapie pro ženy

Od roku 2011 se věnuji výsledkově orientovanému koučování. V letech 2014 až 2016 jsem absolvovala 3 roky v psychoterapeutickém výcviku Life Dynamic, který propojoval principy z gestalt terapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně-emoční psychoterapie, pozitivní psychologie, terapie realitou, NLP a zenbuddhismu.
Od roku 2017 jsem členkou ČATA a studentkou Transakční analýzy.

Raději než koučkou a terapeutkou se nazývám lektorkou a průvodkyní osobním rozvojem. Nestanovuji diagnózy ani neposkytuji rady či okamžitá řešení. Svým klientům a klientkám pomáhám zmapovat a pochopit aktuální situaci a objevit dosud opomíjené možnosti a cesty. Práce zaměřená na uvědomování si vlastního vnímání, prožívání a jednání umožňuje nahlédnout doposud neuvědomované navyklé vzorce, více se řídit vlastní svobodnou volbou a přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost.

Využívám proto to osvědčené postupy z oblasti koučování, imaginace, KBT, Gestalt terapie a nově také Transakční analýzy. U žen se navíc zaměřuji na rozvojovou terapie, která se dotýká celkové osobnosti člověka, nejen aktuálního problému.
Jako lektorka se věnuji vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, emocí či time-managementu.

Více o terapii, koučování a seminářích.