Ceník a podmínky psychoterapie

Ceník psychoterapie Bc. Martin Štolfa Josef Vlk (jednotková cena 75 min) Barbara Bémová Eleonora Dlubal
individuální terapie, 50 min 900 Kč 1200 Kč 900 Kč
párová terapie, 50 min 1100 Kč 1200 Kč X
rodinná terapie, 50 min 1100 Kč 1200 Kč X
relaxace, 50 min 500 Kč X X
asistovaný kontakt, 50 min X X X

Anonymita klientů

Terapeutické centrum PSYCHOLOG PLZEŇ není smluvním zařízením se zdravotními pojišťovnami. Terapeutické centrum tedy nevede žádnou evidenci o svých klientech určenou ke kontrole jiným institucím. Terapeuti si předávají informace o klientech pouze v rámci terapeutického týmu centra nebo se svými supervizory za účelem zkvalitňování psychologických služeb. Informace se žádným způsobem nepředávají do zdravotnické dokumentace klientů. Výhodou pro klienta je tedy zachování anonymity.

Storno podmínky

Klient může nejpozději dva dny před dohodnutým sezením toto sezení bezplatně zrušit nebo požádat o jiný termín. Pokud se klient neomluví minimálně dna dny předem, nebo se omluví později, musí sezení v plné výši uhradit, i když se na sezení nemůže dostavit.

Právní aspekt nabízených služeb

Jednotliví členové týmu poskytují služby na vlastní účet a odpovědnost. Smluvní vztah vzniká pouze mezi konkrétním terapeutem a klientem. Provozovatel těchto internetových stránek nepřebírá vůči klientům žádnou odpovědnost, leda že sám vystupuje v roli terapeuta.